武當功夫太極赫拉德茨克拉洛韋


Motlitba MÉTTÁ

30.05.2011 19:00

Motlitba MÉTTÁ

Nejdříve si vytvoř jasný obraz vlastní  tváře, vykreslený do nejmenších podrobností a tomu obrazu řekni :

            AŤ JE TI DOBŘE,

            AŤ JIS ŠŤASTEN,

            AŤ NETRPÍŠ A JSI MIMO NEBEZPEČÍ

Tato slova chvíli opakuj a dívej se přitom v představách do své tváře.

Za druhé si vytvoř obrazy osoby, kterou miluješ a jemu řekni :

            AŤ JE TI DOBŘE,

            AŤ JSI ŠŤASTEN,

            AŤ NETRPÍŠ A JSI MIMO NEBEZPEČÍ

Za třetí si vytvoř obraz osoby, která je ti lhostejná a jemu řekni :

            AŤ JE TI DOBŘE,

            AŤ JSI ŠŤASTEN,

            AŤ NETRPÍŠ A JSI MIMO NEBEZPEČÍ

 Za čtvrté  si vytvoř obraz osoby, která je tvůj nepřítel a jemu řekni :

            AŤ JE TI DOBŘE,

            AŤ JSI ŠŤASTEN,

            AŤ NETRPÍŠ A JSI MIMO NEBEZPEČÍ

 Zapamatuj si slova  

         AŤ JE TI DOBŘE,

         AŤ JSI ŠŤASTEN,

         AŤ NETRPÍŠ A JSI MIMO NEBEZPEČÍ  a  kdykoli se budeš trápit, můžeš si vybrat jakékoli čtyři osoby.

—————

Zpět