武當功夫太極赫拉德茨克拉洛韋


II. Wudang kung fu fan 04. – 06.12.2Q2Q - kungfu vějíř - Hradec Králové

II. Wudang kung fu fan 04. – 06.12.2Q2Q - kungfu vějíř - Hradec Králové

Linie San Feng Pai je nejprestižnější skupinou ve Wudangu (Wudangshan). Vyznačuje se autentickým a komplexním učením. Prostřednictvím sdružení Wudang Daoist byla tradiční linie San Feng Pai udržována a v roce 1989 zpřístupněna veřejnosti.

V průběhu intenzivního tělesného tréninku se naučíte sjednotit klid a sílu a rozvíjet svoji Qi (životní energii). Přiblížit se k Dao znamená myslet duševně nezaujatě, jako je stav dítěte, být bez předsudků a vnitřních konfliktů. Tělo se stává pružným a pružným, což je nejdůležitější požadavek pro čistou tvůrčí mysl.

Každému, kdo má v úmyslu naučit se umění linie San Feng Pai, musí být v zásadě jasné, že tato cesta je jak inspirující, tak náročná.
Vyzývá k ochotě uvědomit si a měnit uspořádání své „vnitřní“ bytosti, svého nazírání na sebe i svět kolem, k sebereflexi a sebekritice, vede k opuštění egoismus a egocentrismus.
Studiem, procvičováním jednotlivých forem a získaných dovedností, se každému otevírá cesta k mimořádné vytrvalosti a houževnatosti, k výjimečné fyzické kondici a koordinaci, k dosažení nadprůměrných výkonů a schopnosti vysoké koncentrace.

Výuka kung fu sestavy s vějířem – 武当功夫扇 Wudang gongfu shan (Fan) je rozvržena na dvě části.

II. část
V termínu od 04. - 06. 12. 2020 se uskuteční druhé setkání studentů výuky kung fu sestavy s vějířem – 武当功夫扇 Wudang gongfu shan (Fan)

Pátek 04. 12. 2020 od 18:00 do 21:00 hod

Sobota 05. 12. 2020 od 9:00 do 12:00 hod a od 15:00 do 18:00 hod

Neděle 06. 12. 2020 od 9:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 17:00 hod

Areál ZŠ Pešinova, Pešinova ulice, Nový Hradec Králové

Akce je určena pro začátečníky i pokročilé bez věkového omezení

cena  2.300,- Kč/ celé

1 den 1.000,- Kč

½ den   500,- Kč

Vějíř    600,- Kč na místě

Záloha – potvrzení účasti 1.000,- Kč  nebo 1.500,-Kč včetně vějíře do 30. 11. 2020 (záloha je nevratná) číslo účtu 2001559569/2010 VS tel.

Možnost noclehu a stravování.      

Informace a přihlášku naleznete na: konci stránky

Pro zájemce možnost zajištění noclehu a stravování.

Těšíme se na Vás - lektoři: Lukáš, Iva

info Iva Kufr +420 776 381 127 PROSÍM O ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ na awudanghk@gmail.com

www.wudanghk.cz


Přihláška na seminář II.Wudang Gong fu Shan - vějíř

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: