武當功夫太極赫拉德茨克拉洛韋


X. Letní akademie Wudang kungfu 30.6.-8.7.2018

X. Letní akademie Wudang kungfu 30.6.-8.7.2018

Areál ZŠ Pešinova, Pešinova ulice, Nový Hradec Králové

Lektoři: Lukáš Uram, Iva Kufr, Oldřich Lapka (Wudang Brno)

Host: Guan Xin – doktor TČM

Akce je určena pro začátečníky i pokročilé bez věkového omezení.

Cvičení a doprovodný program jsou zaměřeny na prevenci tělesného a duševního zdraví. V rámci něj budete rozvíjet své dovednosti v oblastech – vědomý pohyb, práce s dechem, navýšení koncentrace, pružnosti a flexibility těla. Seznámíte se s metodou TCM – léčebným Qi Gongem. Rozsah účasti si můžete přizpůsobit dle Vašich možností.

Pátek možnost ubytování

Začátek v sobotu 30. 06. 2018 v 9hod - registrace, začátek cvičení v 10hod

Denní časový program:

07.30 – 08.30 ranní cvičení Qi Gong pro všechny příchozí

10.00 – 12.00 dopolední trénink – základní průpravná cvičení pro studium forem) 

15.00 – 18.00 odpolední trénink – nácvik vybraných forem (Tai Ji 28, Tai Ji 13, Tai Ji Bu,…)

20.00 – 21.00 meditace, projekce filmů, přednášky, principy TČM – pro všechny příchozí

(přesný časový plán na  www.wudanghk.cz ). Změna programu vyhrazena.

07. 07. 2018                  I. Ročník „DEN TČM„

akce se pořádá na podporu rozvoje TČM v ČR a přehlídka čínských umění studentů Akademie Wudang Kungfu Taiji Quan Hradec Králové, spolek a jejich hostů.

Bližší informace naleznete na www.wudanghk.cz

Zakončení v neděli 08. 07. 2018 dopoledním tréninkem

Ceny - Celý kurz: 4500,- Kč nebo 700,- Kč/den, sobota + neděle 1300,- Kč

Meditace a ranní Qi Gong pro účastníky v ceně, 

pro příchozí: ranní Qi Gong: 100,- Kč/os, večerní program: 100,- Kč/os

Ubytování:  zajištěno v ubytovně Městské lesy Hradec Králové, Přemyslova 219/17, Hradec Králové, vzdálenost 300 m od ZŠ. Cena: 220,- Kč/os/noc a den  

Požadavky na ubytování zašlete nejpozději do 30. 05. 2018, kontakt: Iva Kufr – mobil +420 776 381 127, email: kouc@ivakufr.cz

Strava: společné snídaně z vlastních zdrojů nebo 50,- Kč/ den,

            oběd 165,- Kč, večeře 135,- Kč, celkem 300/os/den  

(nabídku jídelníčku restaurace DURAN Hradec Králové naleznete na  www.wudanghk.cz )

Přehled cvičebního programu:

Ranní cvičení: Ba Duan Jin Qi Gong – 8 drahocenných cviků pro pěstování zdraví, 

Yin Yang Qi Gong – pro harmonizaci a cirkulaci tekutin v těle,

Wu Xing Qi Gong – cvičení 5 zvířat (drak, tygr, leopard, had a jeřáb) rozvoj a posílení 5 orgánů a drah v těle (ledviny, plíce, játra, slezina a srdce), 

Wu Qin Xi – hra pěti zvířat (tygr, jelen, medvěd, opice, jeřáb)

Yi Jin Jing – léčebný Qi Gong (12 meridiánů)

Trénink: strečink a pulzní protahování, cviky na posílení stability, pozice mabu, gombu, údery, kopy, kliky, chůze v pozicích (gong bu song quan).

Výuka forem:

Tai Ji Quan 28 forem – Zhang San Feng styl, 

Tai Ji 13 – původní wudangská forma,

Tai He – wudangská forma velké harmonie 

Tai Yi Wu Xing – stará forma roztržení 2 extrémů yin a yang,

Ji Ben Quan – základní sestava kungfu

 

kontakt: kouc@ivakufr.cz , tel: +420 776 381 127