XVI. letní akademie Wudang Kungfu Tai ji Qigong

Datum konání akce: 29.6.2024 - 7.7.2024

XVI. letní akademie Wudang Kungfu Tai ji Qigong

XVI. Letní akademie AKADEMIE WUDANG KUNGFU TAIJI QUAN HRADEC KRÁLOVÉ

v Hradci Králové 29. 06. – 07. 07. 2Q24
Areál ZŠ Pešinova, Pešinova ulice, Nový Hradec Králové
mistři :  Lukáš Uram, Iva Kufr 
instruktoři : Jana Vyhnálková

Akce je určena pro začátečníky i pokročilé bez věkového omezení.

Cvičení a doprovodný program jsou zaměřeny na prevenci tělesného a duševního zdraví. V rámci něj budete rozvíjet své dovednosti v oblastech – vědomý pohyb, práce s dechem, navýšení koncentrace, pružnosti a flexibility těla. Rozsah účasti si můžete přizpůsobit dle vašich možností.

Rozsah účasti si můžete přizpůsobit dle vašich možností a dílčí účasti zaznamenat v rezervačním systému.

Začátek v sobota 29. 06. 2Q24 v 9 hod - registrace, zahájení cvičení v 10 hod

Denní časový program:

07:30 – 08:30 ranní cvičení Qi Gong pro všechny příchozí
10:00 – 12:00 dopolední trénink – základní průpravná cvičení pro studium forem 
14:30 – 18:00 odpolední trénink – nácvik vybraných forem (Tai Ji 28, Tai Ji 13, Tai Ji Bu, Tai He Quan, Ji Ben Quan, Wudang Kungfu Shan, Wudang Long Xing Bu, Tai Yi Wu Xing, Wu Xin Qi, Wudang Tai Yi Wu Xing Qi gong, Wu Hu Jin Qi Gong - Pět tygrů, atd. , meditace).
19:00 – 20:00 Wu Hu Jin Qi Gong, projekce filmů, přednášky, principy TCM – pro všechny příchozí

Přesný časový plán naleznete na www.wudanghk.cz změna programu vyhrazena.

Zakončení v neděli 07. 07. 2Q24 dopoledním tréninkem s přehlídkou dosažených dovedností

Ceny:
7600,- Kč os celý kurz (cena zahrnuje celodenní program) 
1200,- Kč/os den (zahrnuje dopolední a odpolední trénink)
2100,- Kč/os sobota 29.6. + neděle 30.6. (zahrnuje dopolední a odpolední trénink)
1200,- Kč/os 8x ranní Qi Gong
180,- Kč/os/den pro zájemce o ranní QiGong                    
150,- Kč/os/den večerní program (jednorázově)   

Strava:
společné snídaně z vlastních zdrojů nebo 60,- Kč/denoběd 190,- Kč, večeře 190,- Kč, celkem 440,-/os/den 
(nabídku jídelníčku naleznete na www.wudanghk.cz)

Přehled cvičebního programu:

Ranní Qi Gong: 
Ba Duan Jin Qi Gong – 8 drahocenných cviků pro pěstování zdraví, 
Wu Xing Qi Gong – cvičení 5 zvířat (drak, tygr, leopard, had a jeřáb) rozvoj a posílení 5 orgánů a drah v těle (ledviny, plíce, játra, slezina a srdce), 
Yi Jin Jing – léčebný Qi Gong (12 meridiánů)

Trénink: 
strečink a pulzní protahování, cviky na posílení stability,
pozice mabu, gombu, údery, kopy, kliky, chůze v pozicích (gong bu song quan), základy kungfu

Výuka forem: 
Tai Ji Quan 28  – Zhang San Feng styl
Tai Ji 13 – původní wudangská forma
Tai He Quan – wudangská forma velké harmonie 
Tai Yi Wu Xing – stará forma roztržení 2 extrémů yin a yang
Ji Ben Quan – základní sestava kung fu
Wudang Kungfu Shan - kungfu sestava s vějířem
Wudang Long Xing Bu - dračí krok
Wu Qin Xi - hra pěti zvířat (tygr, jelen, medvěd, opice, jeřáb)
Wudang Tai Yi Wu Xing Qi gong - qigong 5 elementů (želva, drak, jeřáb, tygr, had)
Wu Hu Jin Qi Gong - pět tygrů

www.wudanghk.cz

kontakt: awudanghk@gmail.com, tel: +420 776 381 127