Datum publikace: 16.9.2022

Pan Guan Xin M.D., Ph.D.

Absolvoval Šanghajskou univerzitu tradiční čínské medicíny v roce 2001. V Číně je držitelem licencí pro léčbu jak západní, tak i tradiční čínskou medicínou. Během více než 20 let klinické praxe nasbíral rozsáhlé zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Kombinuje akupunkturu, moxování, čínskou bylinnou medicínu a cvičení Daoyin s multifunkčním přístupem, zejména s ohledem na různé příznaky bolesti, gastrointestinální choroby, gynekologická onemocnění, nespavost a únavu. Má rozsáhlé zkušenosti s prevencí a léčbou syndromu sub-zdraví. Byl vyslán nemocnicí Shuguang přidruženou k Šanghajské univerzitě tradiční čínské medicíny (jednou z NEJLEPŠÍCH nemocnic v Číně), aby od roku 2016 pracoval v prvním Centru tradiční čínské medicíny zřízeném vládou nejvyšší úrovně ve Střední a východní Evropě. Byla zde zajištěna léčba během více než 20 000 návštěv místních pacientů. Lékařský účinek byl velmi uspokojivý. Je držitelem děkovného dopisu od zvláštního zástupce prezidenta České republiky.

 

Mr. Guan Xin M.D., Ph.D. graduated from Shanghai University of Traditional Chinese Medicine in 2001. In China, he is the holder of the licence to treat by the means of both western as well as traditional Chinese medicine. In the course of more than 20 years of clinical practice he has collected large experience with diagnosis and therapy. He combines acupuncture, moxibustion, Chinese herbal medicine and Daoyin exercise with multifunctional approach, especially considering various symptoms of pain, gastrointestinal diseases, gynaecological diseases, insomnia, and fatigue. He has extensive experience with prevention and cure of sub-health syndrome. He was sent by the hospital Shuguang affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (one of the BEST hospitals in China) to work in the first Centre of Traditional Chinese Medicine established by the supreme government in Central and Eastern Europe from 2016. Here, there was provided treatment during more than 20,000 visits of local patients. Medical effect was highly satisfactory. He is the holder of the letter of thanks from the special deputy of the president of the Czech Republic.

Pan Guan Xin M.D., Ph.D.